Autyzm – co to jest, przyczyny, objawy i leczenie

Autyzm to zaburzenie neurologiczne, które zwykle pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Charakteryzuje się zaburzoną interakcją społeczną, trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz powtarzalnymi zachowaniami. Nie ma jednej przyczyny autyzmu, ale uważa się, że jest to spowodowane kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych.

Przyczyny: co powoduje autyzm?

Istnieje prawdopodobieństwo, że istnieje wiele różnych czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niektórzy eksperci uważają, że zaburzenie to jest spowodowane kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych. Inni uważają, autyzm jest spowodowany głównie czynnikami genetycznymi. Istnieją dowody na to, że zaburzenia autystyczne mogą występować w rodzinach, więc powodem są geny.

Objawy: jakie są objawy autyzmu?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to niepełnosprawność rozwojowa, która może powodować poważne wyzwania społeczne, komunikacyjne i behawioralne. Nie ma jednej przyczyny, a objawy mogą mieć bardzo różne nasilenie. Niektóre osoby z ASD są niewerbalne, podczas gdy inne mówią płynnie. Niektórzy mają tylko łagodne wyzwania, podczas gdy inni są poważnie niepełnosprawni.

Większość osób z zaburzeniem autyzmu ma pewne objawy, takie jak problemy z interakcjami społecznymi, powtarzające się zachowania oraz trudności z mową i językiem. Istnieje jednak duża zmienność rodzaju objawów i ich nasilenia.

Niektóre osoby z ASD wykazują oznaki autyzmu od wczesnego dzieciństwa, podczas gdy inne zdają się rozwijać normalnie na początku, by później cofnąć się w dzieciństwie lub okresie dojrzewania. Wczesna diagnoza i interwencja mogą mieć duży wpływ na życie osób z ASD.

Diagnoza: jak diagnozuje się autyzm?

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) może być trudne do zdiagnozowania, ponieważ jest to złożone schorzenie neurologiczne, które u każdej osoby wygląda inaczej. Nie ma testów medycznych na ASD, więc diagnoza opiera się na obserwacji zachowania i analizie kamieni milowych w rozwoju.

Większość przypadków ASD diagnozuje się u dzieci w wieku od dwóch do trzech lat. Rodzice lub opiekunowie mogą zauważyć nietypowe zachowania i opóźnienia w rozwoju i zabrać dziecko do lekarza w celu oceny. Kompleksowa ocena może obejmować wkład wielu specjalistów, takich jak pediatra rozwojowy, neurolog, psychiatra i logopeda.

Nie ma jednego „testu” na autyzm; zamiast tego lekarze przyglądają się zachowaniu i rozwojowi dziecka, aby postawić diagnozę. Lekarz rozważy, jak dziecko bawi się, uczy, mówi, działa i porusza się.

Leczenie: jak leczy się autyzm?

Jako, że autyzm nie jest uznawany za chorobę to nie ma na niego lekarstwa. Istnieje wiele interwencji, które można wykorzystać, aby pomóc osobom z autyzmem i poprawić ich umiejętności komunikacyjne, społeczne i behawioralne.

Jedną z powszechnych interwencji stosowanych w leczeniu autyzmu jest stosowana analiza zachowania (ABA). ABA wykorzystuje system nagród i konsekwencji, aby uczyć nowych umiejętności i zachowań. Wykazano, że ABA jest skuteczną metodą leczenia poprawiającą umiejętności komunikacyjne, społeczne i behawioralne u osób z autyzmem.

Inną powszechną interwencją stosowaną w leczeniu autyzmu jest terapia mowy. Terapia mowy może pomóc osobom z autyzmem poprawić ich zdolność komunikowania się z innymi. Logopedzi mogą również uczyć osoby z autyzmem korzystania z alternatywnych form komunikacji, takich jak język migowy czy tablice z obrazkami.

Czy autyzm to choroba?

W ostatnich latach toczy się wiele debat na temat klasyfikacji autyzmu. Niektórzy uważają, że autyzm jest chorobą, którą należy wyleczyć, podczas gdy inni uważają go za zaburzenie neurologiczne, którego nie można wyleczyć i nie jest klasyfikowane jako choroba.

Definicja autyzmu zmieniła się z biegiem czasu i obecnie nie ma zgody co do przyczyny tego stanu. Jednak większość ekspertów zgadza się, że jest to zaburzenie neurorozwojowe charakteryzujące się deficytami społecznymi i trudnościami komunikacyjnymi. Nie ma lekarstwa na autyzm, ale istnieją terapie i interwencje, które mogą złagodzić objawy i pomóc ludziom z tym schorzeniem prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.

Czy olejek CBD może pomóc dzieciom z autyzmem?

Olejek CBD to naturalny, roślinny produkt, który okazał się obiecujący w leczeniu różnych schorzeń, w tym lęku, bólu i stanów zapalnych. Autyzm jest złożonym zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym się deficytami społecznymi, trudnościami w komunikacji i powtarzalnymi zachowaniami itp. Niektórzy rodzice dzieci z autyzmem postawili na olejek CBD jako opcję leczenia, zgłaszając poprawę objawów ich dziecka. Olejek CBD może pełnić kluczową rolę w leczeniu podczas gdy dziecko lub osoba dorosła wraz z zaburzeniami autyzmu doświadcza ataków paniki bądź padaczki. Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że osoby z autyzmem aż w 20% doświadczają ataków paniki bądź padaczki, które mogą być łagodzone za pomocą CBD.

Podsumowanie

Autyzm jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się problemami z interakcjami społecznymi i komunikacją oraz ograniczonymi i powtarzalnymi zachowaniami. Osoby z autyzmem zazwyczaj mają trudności ze zrozumieniem perspektyw innych i mogą mieć problemy z przetwarzaniem informacji ze świata zewnętrznego. Zaburzenie ze spektrum autyzmu to termin używany do opisania grupy zaburzeń neurorozwojowych, które wpływają na zdolność osoby do komunikowania się, interakcji z innymi i odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.