Czy CBD może okazać się skuteczne w walce z ADHD i ADD?

Tak, CBD jest skuteczne i może pomóc osobom z ADHD i ADD. CBD jest coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem w leczeniu ADHD i ADD, i słusznie! Badania sugerują, że CBD ma pozytywny wpływ na pacjentów z tymi zaburzeniami, poprawiając skupienie uwagi, zmniejszając nadpobudliwość i ułatwiając organizację w ciągu dnia. Choć badania na temat CBD i tych zaburzeń są jeszcze na początkowym etapie, wyniki są obiecujące.

Jeśli interesuje Cię ten temat – zachęcamy do dalszej części artykułu.

Czym jest ADHD – nadpobudliwość, brak uwagi, impulsowość

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to zaburzenie charakteryzujące się trudnościami w skupieniu uwagi, nadpobudliwością ruchową oraz impulsowością. Osoby z ADHD często mają trudności z utrzymaniem uwagi przez dłuższy czas, szybko się nudzą oraz mają skłonności do impulsywnych działań.

Czym jest ADD – brak koncentracji, trudności w nauce, brak organizacji

ADD, czyli zespół deficytu uwagi z zaburzeniem impulsowości, to zaburzenie charakteryzujące się trudnościami w koncentracji, brakiem organizacji oraz nieostrożnością. Osoby z ADD mają trudności w skupieniu uwagi na dłuższy czas, mają trudności z planowaniem i organizacją oraz często popełniają błędy wynikające z nieostrożności.

Tradycyjne metody leczenia ADHD – leki psychostymulacyjne, terapia behawioralna

Leczenie ADHD zazwyczaj polega na stosowaniu leków psychostymulacyjnych oraz terapii behawioralnej. Leki te działają poprzez wpływ na układ dopaminergiczny, co prowadzi do poprawy skupienia uwagi i zmniejszenia nadpobudliwości. Terapia behawioralna natomiast polega na pracy z pacjentem i rodziną, której celem jest nauczenie pacjenta strategii radzenia sobie z trudnościami oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu.

Jaki olejek i jak stosować olejek CBD przy ADHD – dawkowanie, sposób przyjmowania

Dla osób z objawiami ADHD zaleca się stosowanie olejku szerokiego spektrum o stężeniu 20-30% w zależności od intensywności problemu. Dawkowanie powinno rozpoczynać się od 3 kropli 3 razy dziennie i stopniowo zwiększać do 4 kropli 3 razy dziennie. Ważne jest, aby nie zapominać o suplementacji i nie przerywać kuracji.

Jaki olejek i jak stosować olejek CBD przy ADD – dawkowanie, sposób przyjmowania

Jeśli już zdecydujemy się na stosowanie olejku CBD przy ADD, zaleca się stosowanie olejku CBD o szerokim spektrum o stężeniu 10-20% w zależności od naszego problemu. Dawkowanie powinno rozpoczynać się od 3 kropli 3 razy dziennie i stopniowo zwiększać do 4 kropli 3 razy dziennie.

Tradycyjne metody leczenia ADD – leki, terapia behawioralna, terapia neurofeedback

Leczenie ADD również często opiera się na stosowaniu leków, które mają na celu poprawę koncentracji i skupienia uwagi. Dodatkowo, pacjenci z ADD często korzystają z terapii behawioralnej oraz terapii neurofeedback, która polega na wykorzystaniu sygnałów elektrycznych mózgu do poprawy koncentracji.

CBD jako alternatywne leczenie ADHD – wpływ na nadpobudliwość, skupienie uwagi

CBD, czyli kannabidiol, jest jednym z kannabinoidów znajdujących się w konopiach. Badania sugerują, że CBD może mieć korzystny wpływ na osoby z ADHD, poprawiając ich skupienie uwagi oraz zmniejszając nadpobudliwość.

CBD jako alternatywne leczenie ADD – wpływ na koncentrację, organizację, nieostrożność

Podobnie jak w przypadku ADHD, CBD może również okazać się skuteczne w leczeniu ADD poprzez poprawę koncentracji, organizacji oraz redukcję nieostrożności.

Mechanizm działania CBD na układ nerwowy – wpływ na receptory CB1, CB2

Mechanizm działania CBD na układ nerwowy polega na interakcji z receptorami CB1 oraz CB2. CBD może hamować działanie receptorów CB1, co prowadzi do zmniejszenia nadpobudliwości oraz poprawy skupienia uwagi.

Badania naukowe na temat CBD i ADHD – wyniki dotyczące skuteczności

Badania na temat CBD i ADHD są na bardzo wczesnym etapie, jednak dotychczasowe wyniki sugerują, że CBD może mieć korzystny wpływ na pacjentów z ADHD. Wiele badań przeprowadzanych na zwierzętach wykazało pozytywny wpływ CBD na nadpobudliwość oraz skupienie uwagi. Natomiast badania kliniczne na ludziach są jeszcze ograniczone, jednak te, które zostały przeprowadzone, również wykazały pozytywny wpływ CBD na pacjentów z ADHD.

Badania naukowe na temat CBD i ADD

Podobnie jak w przypadku ADHD, badania na temat CBD i ADD są na wczesnym etapie. Dotychczasowe badania zwierząt oraz ludzi sugerują, że CBD może mieć korzystny wpływ na pacjentów z ADD poprzez poprawę koncentracji oraz organizacji.

Efekty stosowania CBD u osób z ADHD – zmniejszenie nadpobudliwości, poprawa skupienia uwagi

Osoby stosujące CBD w leczeniu ADHD zgłaszają poprawę swojego stanu psychicznego, czyli zmniejszenie nadpobudliwości oraz poprawę skupienia uwagi co przekłada się na wyniki w szkole.

Efekty stosowania CBD u osób z ADD – poprawa koncentracji, organizacji, nieostrożności

Podobnie jak w przypadku ADHD, osoby stosujące CBD w leczeniu ADD zgłaszają poprawę swojego stanu, m.in. poprawę koncentracji, organizacji oraz redukcję nagłych nieprzemyślanych zachowań.

Podsumowanie

Podsumowując, CBD jest obiecującym rozwiązaniem w leczeniu ADHD i ADD. Badania naukowe sugerują, że CBD ma korzystny wpływ na pacjentów z tymi zaburzeniami poprzez poprawę skupienia uwagi, zmniejszenie nadpobudliwości, poprawę organizacji oraz redukcję nagłych zachowań. Jednak należy pamiętać, że badania naukowe na temat CBD i ADHD oraz ADD są na bardzo wczesnym etapie i potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić skuteczność stosowania CBD w tych zaburzeniach.

Aby uzyskać najlepsze efekty należy pamiętać o dziennej suplementacji olejku, co może być początkowo dużym utrudnieniem. Często osoby z poruszonymi problemami myślą o innych rzeczach i zapominają o stosowaniu suplementu. Najważniejsze są pierwsze dwa tygodnie, aby suplementacja stała się nawykie poprawiającym jakość życia.

Źródła:

  1. “Cannabidiol (CBD) — what we know and what we don’t” – Harvard Health Publishing
  2. “Cannabidiol as a Potential Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review” – Journal of Clinical Psychology
  3. “Cannabidiol for the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review” – Journal of Child Neurology

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.